Niekedy majú naši zákazníci ťažkosti s rozhodnutím, ako sa vlastne bude nazývať ich vlastná doména. V zásade by mala obsahovať buď názov firmy alebo oblasti podnikania v ktorej sa orientuje.